Huurvoorwaarden

Instructies

Voor jullie vertrekken neemt men tijdens een korte instructie alle aspecten betreffende het gebruik van de solex met jullie door. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het niet toegestaan het voertuig verder te gebruiken, indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. In dit geval kan de solex worden omgeruild voor een ander exemplaar (aanwezig op de bezemwagen). Onthoudt dat je, ondanks dat jullie zich als ‘groep’ profileren, ieder voor zich dient op te letten en de verkeers- en voorrangsregels in acht dient te nemen. Het dragen van de helm is verplicht.

Aantal personen

De Funky Solex Tour is geschikt voor groepen van 4-27 personen. Tot 12 personen zal er geen begeleiding meegaan en wordt er een route verschaft. Wanneer een solex uitvalt, kan contact worden opgenomen en dan wordt spoedig een vervangend exemplaar gebracht met de bezemwagen. Vanaf 12 personen zal er een begeleider mee gaan.

Het is bovendien altijd mogelijk dat er groepen worden bijgevoegd.

Mochten jullie dus bijvoorbeeld voor 12 personen boeken, dan wil dit niet automatisch zeggen dat jullie alleen met jullie eigen groep rijden. Wij behouden het recht om de groep eventueel aan te vullen met een andere groep.

Verzekeringen

De solex huur is inclusief een aansprakelijkheidsverzekering voor derden, ter bescherming van de huurder, indien als gevolg van een ongeval een derde een claim gelegd wordt. Het eigen risico voor de huurder bedraagt €500,- per gebeurtenis.

Voor schade veroorzaakt door onachtzaamheid (bijv. omvallen van de solex), overtreding van de verkeersregels, overschrijding van de snelheidslimiet, het rijden door verboden gebied of het rijden onder invloed van alcohol/drugs is de huurder volledig aansprakelijk.

De huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij de verhuurder Funky Solex Tours terug te bezorgen.

Verkeersovertredingen

Alle bekeuringen dienen door de huurder aangemeld en betaald te worden. Onbetaalde bekeuringen betekenen administratiekosten van €12,50- per bekeuring.

Let Op

Deelnemers dienen maximaal 86 jaar oud te zijn. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig bromfietsrijbewijs, danwel auto/motorrijbewijs. Onverzekerde blijvende schade door oneigenlijk gebruik, nalatigheid, roekeloos rijden (al dan niet onder invloed van alcohol/drugs) worden verhaald op de huurder. Solex rijden is voor eigen risico. Funky Solex Tours, dan wel Pieter Poot, zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. Funky Solex Tours, dan wel Pieter Poot is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het solexrijden (bijvoorbeeld: olie in kleding).

Slecht weer

In het geval van slecht weer, bijvoorbeeld aanhoudende regen en/of onweer, kan in overleg een nieuwe datum worden gekozen. Een beetje regen is geen bezwaar om te rijden. Er is voor iedere deelnemer een helm beschikbaar.

Kledingadvies

De kleding kan smerig worden, wij raden jullie af om nette kleding te dragen. Hoge hakken zijn erg lastig ivm het aanduwen van de solex. Denk bij kouder weer aan warme kleding.